Machine Learning в основата на Artificial Intelligence

Компютърните науки са в основата на изкуствения интелект, но най-вече машинното самообучение. Това е „обучението“, което машината извлича от своя опит в обработката на данни. Основната цел на машинното самообучение е да гарантира, че машината се учи от данните. С […]

ЕЗИЦИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Natural Language Generation (NLG)  е поддисциплина на Изкуствения интелект, която разпознава човешкия език в текстова форма и го превръща във форма, която позволява на компютърната система да обработва данните ефективно и точно. Например, той се използва за вземане на реални […]

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И ЗДРАВЕТО

Една от основните цели на приложенията за ИИ, свързани със здравето, е да анализират връзките между резултатите от изследванията и лечението на пациентите. Програмите за изкуствен интелект са разработени и се прилагат за цялостни диагностични процеси, разработване на лечение, разработване […]

AI for NATURE Hackathon

Спасяване на природата чрез използването на AI е предизвикателство пред което ще се изправим на 18 и 19 февруари 2021 в гимназията. Днешният свят се опитва да навлезе в света на изкуствения интелект итова вече е факт. Независимо дали става […]

ОПИТ, КРЕАТИВНОСТ И МЪДРОСТ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище? В образователната система съм повече от 30 години. За този период прогресът в подобряването на училищната база и навлизането на новите технологии в образованието се изрази единствено в смяната на черната дъска […]

БЪДИ ИНФОРМИРАН ЕВРОПЕЕЦ

Младшите посланици на ЕС в ПГКПИ апелират: “Не бъди наивен и суеверен, бъди информиран”. Най-актуалната и достоверна информация за борбата с Covid-19 може да проверите на един клик разстояние. Тук ще поместим линкове, съдържащи важна информация за всички, които мислят […]

НИЕ СРЕЩУ CОVID-19

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, която е част от голямото европейско семейство на училищата посланици на Европейския съюз ще се стреми да отразява обективно събитията, свързани с разпространението на Covid-19 не само в Европа, но и по целия […]

НОВО НАЧАЛО В ГИМНАЗИЯТА

Защо избрахте да преподавате точно в това училище? Какви са очакванията ви за работата в него? Избрах, да преподавам в това училище, първо защото е тясно насочено със специалността, която съм завършила в университета. Прецених, че ако ще бъда учител, […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него?   Основно заради моята специалност и иновативните методи в тази гимназия. Аз се занимавам с компютри, а гимназията по компютърно програмиране и иновации е насочена точно […]