Какво научиха учениците за Machine Learning?

Какво научиха учениците за Machine Learning?

Учениците Илиян Илиев, Стоян Колев и Димитър Калчев имат страст към много неща. Те обичат да слушат музика, да готвят, да презентират, но най-много обичат да учат и да обучават за различни нови технологии. На 19ти февруари те изнесоха лекция по темата за Machine...

Процеса на работа от първия ден на хакатона

Процеса на работа от първия ден на хакатона

На 18ти февруари е първият присъствен учебен ден от дълго време. Екипи от ученици и учители работиха усърдно, за да може денят да премине гладко. Част от екипите представяха днес, а други ще са утре. Господин Ватев и господин Янакиев представиха нашия робот Pepper и...

Кристиан Миланов, Александър Христов и Мартин Атанасов за AI Applications in Real Life

Кристиан Миланов, Александър Христов и Мартин Атанасов за AI Applications in Real Life

Една от трите презентации, които ще чуем на 19ти февруари, ще е за AI Applications in Real Life. Тя ще бъде изнесена от Кристиан Миланов, Александър Христов и Мартин Атанасов. Кристиан, Александър и Мартин ще ни разкажат за облачните услуги, разпознаването на лица,...

Deep Learning and Neural Networks ​с Емил Рибарев и Ивелин Бъчваров

Deep Learning and Neural Networks ​с Емил Рибарев и Ивелин Бъчваров

Една от трите презентации, които ще чуем на 19ти февруари, ще е за Deep learning и невронни мрежи. Тя ще бъде изнесена от Емил Рибарев и Ивелин Бъчваров. Те ще ни разкажат за изкуствения интелект, различни видове модели, невроннни мрежи, activation функции, и какво...

Machine Learning с Илиян Илиев, Димитър Калчев и Стоян Колев

Machine Learning с Илиян Илиев, Димитър Калчев и Стоян Колев

Една от трите презентации, които ще можем да чуем на 19ти февруари, ще ни разкаже малко повече за Machine learning. Machine learning е дисциплина, която изучава алгоритмите и математическите модели, използвани от компютърни системи за постепенно подобряване на тяхната...

Станислава Андонова и Костадин Талигаджиев за изкуствения интелект в природата

Станислава Андонова и Костадин Талигаджиев за изкуствения интелект в природата

На Станислава и Костадин беше възложена задачата да разкажат за това как изкуственият интелект се използва за решаване на реални проблеми, касаещи човечеството, флората и фауната на планетата. Тяхната лекция е ключова, защото дава насоки насоки на отборите при избора...

Кристина Болашикова, Афра Юсрефова и Светлана Бояджиева за AI и Machine Learning

Кристина Болашикова, Афра Юсрефова и Светлана Бояджиева за AI и Machine Learning

По време на първите два дни на присъствено обучение, след цялото време прекарано пред екраните по домовете ни, ние ще започнем с първия за нашето училище Хакатон. През това време ние всички ще чуем интересни и обучителни презентации, подготвени от нашите съученици от...

Machine Learning  в основата на Artificial Intelligence

Machine Learning в основата на Artificial Intelligence

Компютърните науки са в основата на изкуствения интелект, но най-вече машинното самообучение. Това е „обучението“, което машината извлича от своя опит в обработката на данни. Основната цел на машинното самообучение е да гарантира, че машината се учи от данните. С...

ЕЗИЦИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

ЕЗИЦИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Natural Language Generation (NLG)  е поддисциплина на Изкуствения интелект, която разпознава човешкия език в текстова форма и го превръща във форма, която позволява на компютърната система да обработва данните ефективно и точно. Например, той се използва за вземане на...