НОВО НАЧАЛО В ГИМНАЗИЯТА

Защо избрахте да преподавате точно в това училище? Какви са очакванията ви за работата в него? Избрах, да преподавам в това училище, първо защото е тясно насочено със специалността, която съм завършила в университета. Прецених, че ако ще бъда учител, […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него?   Основно заради моята специалност и иновативните методи в тази гимназия. Аз се занимавам с компютри, а гимназията по компютърно програмиране и иновации е насочена точно […]

ИЗБИРАТ ЛИ МЛАДЕЖИТЕ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него?  Искам да започна с това, че първоначално аз не исках да бъда преподавател, но на един Хакатон се запознах с госпожа Тодорова, която […]

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище?  Какви са очакванията ви от работата в него?  Работя повече от 25 години в сферата на образованието. Основно съм се зaнимавала с преподаване на информационни технологии, математика и програмиране, но също много обичам технологиите, които създават изкуство. Избрах да дойда в това училище, защото исках да подредя място за децата на Бургас, които обичат технологиите и искат да ги учат по най-правилния начин, за да могат успешно да се реализират в тази сфера. 

МАТЕМАТИКАТА Е ИЗКУСТВО

Новата среда За госпожа Колева приспособяването към новите стандарти на обучение е било лесно. Тя може да борави с приложенията и макар да смята за достатъчни програмите, с които работим, тя би желала да пробва и други възможности, които, може […]

ДРЕВНО ЗНАНИЕ КОДИРАНО В ИСТОРИЯТА

Новата среда Г-жа Иванова лесно се е приспособила към новия начин на преподаване онлайн. Според нея липсата на физическо присъствие се отразява зле на учениците, но смята, че онлайн обучението е добра алтернатива, но трябва да се прилага само в кризисни […]

КАКЪВ Е КОДА НА ЖИВОТА

Новата среда Г-жа Кандарова лесно се е приспособила към новата среда. Администрацията на ПГКПИ се е погрижила да положи необходимите усилия всички учители да бъдат запознати с новите приложения. Госпожа Кандарова, както и много други преподаватели, усещат липсата на личен […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ЕЗИКА

Новата среда Г-жа Гълъбова като учител, работещ вече втора година в ПГКПИ, не намира особени затруднения относно приспособяването към новата онлайн среда за обучение. Нейните затруднения идват от липсата на социални контакти, независимо дали с други учители, ученици или приятели. […]

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРОГРАМИСТИ

1.            Защо избрахте да преподавате точно в това училище? Какви са очакванията ви за работата в него? Беше взаимен избор. Вярвах, а и сега съм убедена, че работата в ПГКПИ е предизвикателство, разбира се – в положителен аспект. 2.            Какви […]

ДУШАТА НА МРЕЖАТА

Защо станахте психолог? Всеки се насочва към нещо от малък. За мен от ранна възраст беше много интересна медицината. В последствие обаче, докато бях в гимназията, психологията ми направи силно впечатление и се насочих към нея. Всъщност училището е трамплинът, […]