Какво научиха учениците за Machine Learning?

Учениците Илиян Илиев, Стоян Колев и Димитър Калчев имат страст към много неща. Те обичат да слушат музика, да готвят, да презентират, но най-много обичат да учат и да обучават за различни нови технологии. На 19ти февруари те изнесоха лекция […]

Процеса на работа от първия ден на хакатона

На 18ти февруари е първият присъствен учебен ден от дълго време. Екипи от ученици и учители работиха усърдно, за да може денят да премине гладко. Част от екипите представяха днес, а други ще са утре. Господин Ватев и господин Янакиев […]

Кристиан Миланов, Александър Христов и Мартин Атанасов за AI Applications in Real Life

Една от трите презентации, които ще чуем на 19ти февруари, ще е за AI Applications in Real Life. Тя ще бъде изнесена от Кристиан Миланов, Александър Христов и Мартин Атанасов. Кристиан, Александър и Мартин ще ни разкажат за облачните услуги, […]

Deep Learning and Neural Networks ​с Емил Рибарев и Ивелин Бъчваров

Една от трите презентации, които ще чуем на 19ти февруари, ще е за Deep learning и невронни мрежи. Тя ще бъде изнесена от Емил Рибарев и Ивелин Бъчваров. Те ще ни разкажат за изкуствения интелект, различни видове модели, невроннни мрежи, […]

Machine Learning с Илиян Илиев, Димитър Калчев и Стоян Колев

Една от трите презентации, които ще можем да чуем на 19ти февруари, ще ни разкаже малко повече за Machine learning. Machine learning е дисциплина, която изучава алгоритмите и математическите модели, използвани от компютърни системи за постепенно подобряване на тяхната ефективност при решаване на определена задача. […]

Станислава Андонова и Костадин Талигаджиев за изкуствения интелект в природата

На Станислава и Костадин беше възложена задачата да разкажат за това как изкуственият интелект се използва за решаване на реални проблеми, касаещи човечеството, флората и фауната на планетата. Тяхната лекция е ключова, защото дава насоки насоки на отборите при избора […]

Кристина Болашикова, Афра Юсрефова и Светлана Бояджиева за AI и Machine Learning

По време на първите два дни на присъствено обучение, след цялото време прекарано пред екраните по домовете ни, ние ще започнем с първия за нашето училище Хакатон. През това време ние всички ще чуем интересни и обучителни презентации, подготвени от […]

Machine Learning в основата на Artificial Intelligence

Компютърните науки са в основата на изкуствения интелект, но най-вече машинното самообучение. Това е „обучението“, което машината извлича от своя опит в обработката на данни. Основната цел на машинното самообучение е да гарантира, че машината се учи от данните. С […]

ЕЗИЦИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Natural Language Generation (NLG)  е поддисциплина на Изкуствения интелект, която разпознава човешкия език в текстова форма и го превръща във форма, която позволява на компютърната система да обработва данните ефективно и точно. Например, той се използва за вземане на реални […]