Learning paths for AI

Learning paths for AI

Пътищата за изграждане на специалисти в новите направления по изкуствен интелект могат да бъдат обобщени/виж схемата/

Преди три години Microsoft обяви и пусна няколко основни промени в съществуващатите пътеки за сертифициране на Azure. Това съобщение беше началото на модерната технологична ера. Промените в пътеките за сертифициране бяха направени, за да стартират сертифициране за Azure.

През 2020 г., с обявяването на нови Azure Services, Microsoft замени някои от новите сертификати за Azure, базирани на роли, и пусна новите, въз основа на обратната връзка, получена от изпитните. Въпреки това сертификатът AZ 900 все още е входна точка за всяко друго сертифициране на Azure. Нека да преминем през този път за обучение на Azure, за да получим най-новите актуализации на Azure Certifications.
В действителност тази входна точка за сертифициране и натрупване на знания в областта е Azure Fundamentals.

Ако искаме да се запознаем с по-подробната схема за развитие можем да погледнем поне в часта AZ, AI r DP.

Можем да изградим нашето AI решение с AI Builder

Можем да изградим нашето AI решение с AI Builder

С AI Builder е възможност да иградите вашето решение, чрез автоматизиране на процесите и прогнозиране на резултатите. С помощта на AI Builder можете бързо да внесете AI във вашите приложения, които се свързват с вашите данни, които се съхраняват в различни източници на данни в облак, като SharePoint, OneDrive или Azure.

Моделите на AI, които създавате в AI Builder, могат да помогнат за осигуряване на интелигентност за подобряване на вашия бизнес. AI Builder опростява създаването на изкуствен интелект, като дава на хората с всякакви технически умения способността да добавят възможности за изкуствен интелект към своите приложения и потоци, без да пишат код. AI Builder предлага и предварително изградени AI модели, където не е необходимо да събирате данни, за да изградите и обучите модела. Можете да започнете да използвате интелигентността веднага.

Какво можете да направите с AI Builder:
Можете да използвате AI Builder, за да създадете персонализирани AI модели, които отговарят на нуждите на вашето решение, или можете да избирате от селекция от предварително изградени модели. След това можете да използвате AI от тези модели във вашите приложения и работни потоци.

Например с AI Builder можете:

Анализирайте текста за класификация, ключови фрази, език и настроение.

Предскажете дали нещо ще се случи.

Обработвайте информацията за визитната картичка.

Обработвайте текст от изображения.

Четете и запазвайте информация от стандартни документи.

Разпознава и брои елементи в изображения.

ОТБОРИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА AI for CITY

ОТБОРИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА AI for CITY

Приключи регистрацията на отборите за хакатона AI for City, предстои поставянето на задачите и интензивана работа през следващите два дни. Ще припомним на участниците, че днес 25 март 2021 от 17:30 часа ще се състои официалното обявяване на старта на хакатона AI for City. Лидерите на отборите са получили уведомително писмо с програмата и данни за достъп до събитието.
Целта на хакатона е да бъдат предложени решения използващи изкуствен интелект за развитие на градската среда в помощ на хората. Всички участници ще могат да слушат лекциите и да участват в обученията на 26 март 2021 от 9:30 до 16:00 часа.
В детайли задачата се състои от няколко важни компонента:

  • Предложете алгоритъм за събране и обрабване на данни, като изберете алгоритъм и/или код за машинно обучение към тях;
  • Вашето предложение трябва да има модел за обработка и алгоритъм за вземане на решения към данните, който предстои да се обработват и ги превръща в действащи прогнози;
  • Предложете дизайн на приложението и визията за крайните потребители.

Когато мислим за бъдещите градове, си представяме летящи коли и роботи, които продават кафе, когато тръгваме на работа, като във фантастичен филм. Но предстоящата технология, особено изкуственият интелект, има реален потенциал да повлияе дълбоко и фундаментално на формата на нашите градове. AI в основата си се задвижва от алгоритми. От опростената перспектива на процеса, данните се събират с модели, които позволяват последващ анализ. AI може да се разбира като разработване на машини за вземане на решения и позволява да се изпълняват задачи, които традиционно изискват човешки интелект като разпознаване на реч, вземане на решения, езикови преводи и т.н.

Отборите се състоят от четирима участници разпределени да изпълняват определени роли. Успех момчета и момичета мечтайте за бъдещите градове. Учете технологии свързан с вдъхновение!

ХАКАТОН AI FOR CITY

ХАКАТОН AI FOR CITY

Децата ще бъдат съвременици на дигиталната революция в нашия свят и трябва повече от всички останали да разбират и познават не само технологиите, но и да имат представа какхората ще управляват света в близкото бъдеще. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и фирмите партньори, както и университетите в града по егидата на Община Бургас ще организират хакатон на тема Изкуствен интелект за града /AI for City, посветен на новите тенденции в технологичното развитие разгръщащо хоризонтите в бъдещето.

Може да не ви се наложи да разбирате как работи двигателят на автомобил или как работи компютърът, за да го използвате, но Изкуствения интелект/AI/ е различен. Това е така, защото AI не е продукт, а възможносдти. Това означава, че е избор на данни, модели, методи, софтуер, езици за кодиране, услуги и е огромен, многоаспектен и следователно процесът на вземане на решения за справяне с различни видове проблеми с AI може да бъде сложен. Тези, които желаят да работят с AI или да го внедрят, трябва да осъзнават и да имат основното разбиране за основата и част от механизмите.

Не можете да контролирате това, което не разбирате. Ако не разбирате AI и не сте в състояние да го контролирате, най-вероятно ще ви бъде направен AI от някой друг. А това не е за предпочитане особенно, ако вие самите имате желание да се занимавате с технологии и да развивате кариерата си в тази посока.

До края на този хакатон AI for CITY ще можете да анализирате проблеми и дали те са разрешими с AI, да избирате модели за превръщане на данните в действащи прогнози. Вашите лектори ще ви помогнат с някои бързи и лесни онлайн демонстрации, за да усетите възможностите за конструиране и анализ на данните. Ролята, която обработва тази информация е Data and Machine Learning Designer. Ще продължите с изграждане на вашето решение на база събраните и обработени данни, като приложите код за машинно обучение към тях. Това е другата роля в този проект и с това ще се занимава Deep learning Designer. Тези дейности са свързани с избор на математически модели, могат да използват невронна мрежа, за да бъде създаден модел на базата на събрани от наблюдения данни. AI трябва да има модел за обработка и алгоритъм за вземане на решения към данните, който предстои да се обработват. В процеса на проектиране е необходимо да имате в екипа си и пратньор, който ще се погрижи за дизайна на приложението и ще изгради визията за краайните потребители – Application Designer.

За да сте сигурни, че всички са включени – независимо от техническата компетентност – ще използвате Excel, за да ви помогне да придобиете разбиране за „механиката“ на машинното обучение – „двигателя“ на AI. Също така ще работите с Python, който се превръща в „задължителен“ инструмент за Data Science. Python е лесен и бърз за учене и 0-30 реда Python код могат да реализират повечето идеи за машинно обучение. Той има много библиотеки за изкуствен интелект и обработка на данни. Учениците ще изпълняват определени роли в екипите и ще участват във фокусирани обучения по теми.

Всичко това ще Ви се случи на 26-27 март 2021 онлайн, ако се регистрирате и решите да участвате в хакатона AI for CITY.

Нашите партньори в събитието са Община Бургас, Scale Focus, TechnoLogica и очакваме още съмишеници в процеса на подготовка.
Имайте в пред вид, че възрастовата група, която може да се включи е 12 до 18 години и отборът Ви трябва да се състои от 2 до 4 ученици. Срокът за регистрация е до 24 март 2021, не пропускайте да участвате в това вълнуващо събитие!
Можете да се запознаете с подробности на http://codingburgas.net