НОВО НАЧАЛО В ГИМНАЗИЯТА

 1. Защо избрахте да преподавате точно в това училище? Какви са очакванията ви за работата в него?

Избрах, да преподавам в това училище, първо защото е тясно насочено със специалността, която съм завършила в университета. Прецених, че ако ще бъда учител, ще бъда учител точно в ПГКПИ. Реших, че  стартирайки като учител ще ми бъде интересно да започна в ново училище, което също започва заедно с мен. Приех  го като ново предизвикателство. Очаквам училището да се развие още по- добре за напред и все повече деца да проявяват интерес към него. Надявам се да продължа да съм част от екипа, за да мога да се радвам на успехите му.

 • Какви позитивни качества виждате в учениците в това училище и какви препоръки бихте им дали?

 Абсолютно всяко едно дете в това училище е любопитно. Всички са изключително позитивни, лъчезарни, енергични и смея да кажа, че влизайки в класната стая, дори и без настроение, вие – учениците, успявате да върнете моята усмивка. Препоръките ми са,да бъдат постоянни и упорити. Учениците наистина разполагат с огромна възможност и не трябва да я изпускат.

 • Какъв е смисълът на работата на учителя и с какво различава добиря учител?

Един учител, преди всичко трябва да събуди интереса и ентусиазма в децата. Трябва да покаже, че без значение какъв е предмета му, може да бъде погледнат и от друга гледна точка, а не само като задължение, при което трябва да седнем и да си напише домашното. Учителят трябва да насочи децата в една посока, в която те да искат да научават още и още. Между ученици и учител трябва да има добра комуникация и уважение. Само така, би се получил двустранен процес.

 • Като нови в учителската професия, отговарят ли предишните ви представи  за работата със това което всъщност се случва?

Лично за себе си, смятах, че всеки учителят трябва да създаде силна връзка със своите ученици и именно за това, навлизайки в тази професия, си го поставих за цел и смея да кажа, че ми се получи. Разбира се, има и неща, които със сигурност не предполагах, че един учител трябва да прави, но като изключим тях със сигурност представите ми отговарят на случващото се.

 • Какво мислите за онлайн обучението и изпитвате ли трудности с преподаването по този начин?  Пречките ми се свеждат до това, че аз не виждам хората срещу мен. Не мога да видя погледите им. Не мога да разбера дали те наистина разбират това, което им преподавам. Живият контакт е изключително важен.
 • Онлайн обучението ли предпочитате или обучението в класните стаи? Какви са плюсовете и минусите на двете форми на обучение?

 Аз лично предпочитам обучението в класната стая, защото така се изгражда по- силната връзка, за която по – рано споменах.  Но и онлайн обучението също си има свой плюс и той е, че където и да се намираме, при наличието на толкова добре разработени технологии може да се провежда урок навсякъде, стига да имаме желанието. С помощта на технологиите, ние можем по всяко едно време, стига да сме свободни, да ви помогнем с даден проблем, свързан с учебния процес.

 • Остава ли ви повече свободно време , откакто преподавате онлайн?

Лично на мен, не. Защото за да можем да задържим вашият интерес пред компютрите, на нас учителите ни отнема време, да измислим по-атрактивни и интересни начини за обучение. Трябва да бъдем по-креативни и гъвкави.

 • Какъв мислите, че е най- важният урок, на който трябва да научите вашите ученици?

Най- важният урок е да следват мечтите си. Да бъдат постоянни и никога да не се отказват, без значение какви трудности ще срещнат. Също, да се научат от сега, да бъдат отговорни, за да им бъде по- лесно за напред.

 • Мислите ли, че в това училище биха се създали приятелства за цял живот?

Аз не го мисля. Аз съм убедена, че в това училище вече има приятелства за цял живот. Някой ден, когато вие окончателно напуснете сградата на ПГКПИ, всеки един от вас ще има възможността да се обърне към някого от випуска и ще знае, че може да разчита на този човек при нужда.

 • Какво обичате да правите в свободното си време и кое е любимото ви място за отдих?

Мисля, че не е тайна, че моето хоби са компютърни игри. Изключително ми е интересна темата за хардуера. Обичам да слушам музика. Обичам да си почивам в къщи, но много обичам и да пътувам, когато имам възможност.

 • Какво ще е първото нещо, което бихте попитали ваш ученик, ако го засечете някъде след 10 години? „Как си?“, защото ако един човек е добре, всичко е добре.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него?  

Основно заради моята специалност и иновативните методи в тази гимназия. Аз се занимавам с компютри, а гимназията по компютърно програмиране и иновации е насочена точно в тази сфера, децата, които са кандидатствали в нея също, което ми дава доста добра среда да преподавам моите знания и в същото време да се развивам в тези специалности.  

Какви позитивни качества виждате в учениците от това училище и какви препоръки бихте им дали?  

Учениците се опитват и имат желание да научат нещо ново от специалността, която са записали. Колкото и лесни да ни изглеждат компютърните науки, това изобщо не е така, дори мисля, че са супер трудна материя. Съвета, който искам да дам на моите ученици е никога да не се отказват, колкото и трудно да е.  

Какъв мислите, че е смисъла на работата като учител и какво различава добрия учител от останалите?  

Работата на учителя е да насочи ученика към знанията, защото учителят не е длъжен да научи ученика на всичко. Той сам трябва да има желание да учи. Добрият учител е този, който има добра връзка „ ученик-учител“, този, който умее да разбира учениците и да им влиза в положението. Тогава учителя се оценя като човек. Разликата между добрия учител и този, който просто преподава е, че добрия учител винаги търси доброто в учениците, има нужда от добра комуникация с тях и да е по-близък до тях. Естествено, че когато има по-добра комуникация с учениците те имат по-добро отношение към съответния учител и към предмета му и така материала ще се научи много по-добре и дори ще е интересно на учениците. Те уважават учителя и учителя уважава учениците и това е прекрасно, защото така трябва да се случва във всеки един час, когато има уважение от и двете страни всичко е перфектно.  

Какво мислите за връзката „ученик-учител“ за връзката между учениците?  

Връзката между ученик и учител е много важна. Учениците често се изолират от учителите и е хубаво да знаят, че и ние сме хора и едва ли не, не сме безсмъртни, и когато един учител ти покаже , че може да ти е близък в училище и училищната среда, тогава учениците се чувстват на място, приятно им е и не се чувстват некомфортно или стресиращо. Връзката между учениците отново е много важна. Да не е хубаво и това е много гадно за учителите, когато се преписва, но всъщност така човек може да разбере горе-долу събеседника му що за приятел е. Дали е готов да рискува и той да получи двойка за да помогне на теб. Така в училище човек често може да разбере кой наистина му е приятел и кой просто иска да се възползва от него. Ако връзката между учениците е добра няма да има спречквания и клюки. Сега наблюдавам някаква тенденция между ученици да клюкарят като, буквално мога да използвам израза, “бабите пред блока”, това изобщо не е добре и не трябва да се получават такива неща. 

Като нов в учителската професия, отговарят ли предишните Ви представи за работата? 

Не! Предишните ми представи за работата бяха доста по-различни поради простата причина, че и аз бях ученик и не виждах какво точно се случва зад учителската професия. Аз си мислех, че учителят просто влиза в класната стая, изпява си урока или пуска някакво изпитване, пише някакви оценки и всичко се приключва. Мислех си, че реално нищо не прави. В момента, в който аз застанах зад учителската професия представата ми се промени много, защото всъщност зад всичко това седи много отделено време за набиране на информация, подготвяне на материала и обсъждане на учебния процес. Обсъждането е доста сложно, защото трябва да се обсъди какво ще се преподава, защо ще се преподава точно това и естествено по какъв начин ще се преподаде. Също ние, учителите доста често се събираме за да обсъждаме дали на учениците им харесва материала, който в момента се преподава, и ако не им харесва как да намерим някакъв начин по, който да ги улесним. Друга трудност е подготовката за домашни, защото реално трябва да създадеш от нищо нещо. Когато един учител пуска контролна, трябва да се съобрази дали учениците са разбрали материала, а ако не са как да оправим проблема. Когато преподаваш, влагаш много енергия, и ако нямаш тази енергия се превръщаш в поредния учител, който влиза в стаята със сдухано настроение, на който не му се говори, няма търпение да мине часа и да премине към следващия, а не трябва да е така. Мога да похваля колегите от нашето училище, че се справят доста добре и дори аз се уча от тях, защото все пак съм нов. 

Какво мислите за онлайн обучението и изпитвате ли трудности с преподаването по този начин? 

Аз лично не изпитвам трудности, защото работя в такива среди, но за някои колеги това може да породи трудности и проблеми. Това е напълно нормално. На мен много ми харесва това, за да може останалите учители да навлязат малко в тази онлайн среда. На някои от тях познанията за компютрите са доста ниски и не знаят как точно се случват нещата, а сега тази ситуация им дава възможност да се запознаят добре, защото просто нямат друг избор. 

Онлайн обучението ли предпочитате или обучението в класните стаи? Какви са плюсовете и минусите на двата вида обучение? 

Предпочитам обучението в класната стая, защото можеш да усетиш излъчването на самия учител. Средата на ученика е много по-различна в класната стая. Там енергията и обстановката е много по-различна, докато при онлайн обучението  няма нищо по-различно от това ученика да седне пред компютъра и в повечето случаи учениците правят всичко друго, но не и да слушат урока. Нещо много важно е, че когато някой иска да попита нещо не е трудно, но когато учителя се опита да обясни или да отговори на въпроса става много по-сложно, отколкото, ако го обясни на живо. 

Остава ли ви повече свободно време откакто преподавате онлайн? 

Честно казано ми остава доста свободно време откакто преподавам онлайн, защото мога да си върша работата, където и да съм, трябва ми просто един лаптоп и материалите ми, които разбира се са виртуални. Този вид преподаване е улеснен за сметка на качеството. 

Какъв мислите, че е най-важния урок, на който трябва да научите вашите ученици? 

Да бъдат адаптивни. Трябва да могат да се адаптират според дадената ситуация, каквото и да се случи, и каквото и да им кажат. Сегашната ситуация е доста добър пример. Както по-рано казах, сега някои учителите трябва просто да се адаптират към онлайн обучението. Винаги, когато умееш да се адаптираш научаваш нещо ново и печелиш. Това е най-важният урок според мен. 

Мислите ли, че в това училище биха се създали приятелства за цял живот? 

Да, възможно е! В повечето случаи се случва точно така и хората остават доста близки приятели и след училище. Важна роля за това играят общите им виждания и цели. 

Какво обичате да правите в свободното си време и кое е любимото Ви място за отдих? 

Обичам да си почивам, да излизам с приятели, да се виждаме за по питие така да се каже, (смее се) и естествено да се виждам с любимите ми хора. Доста е сложно да обясня кое е любимото ми място, но мога да кажа, че се намира до морето. Всъщност това, което прави това място любимо е, че само аз си го знам и е доста закътано. 

Какво ще е първото нещо, което бихте попитали ваш ученик, ако го засечете някъде след 10 години? 

Какво се случва с него, какво работи, как върви кариерата му, какво се случва в личен план. Просто бих го попитал нещо позитивно за да мога и аз да се успокоя, че е успял да подреди живота си, а няма нищо по-хубаво за един учител да чуе от ученика си, че дори го е надминал.  Все още не мога да кажа как точно бих се чувствал, но със сигурност ще е супер готино! 

ИЗБИРАТ ЛИ МЛАДЕЖИТЕ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

ИЗБИРАТ ЛИ МЛАДЕЖИТЕ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него? 

Искам да започна с това, че първоначално аз не исках да бъда преподавател, но на един Хакатон се запознах с госпожа Тодорова, която лично дойде при нас и ни предложи тази идея и нещата така се наредиха, че учителската професия се превърна в мое голямо желание. Също искам да кажа, че баща ми, който също е преподавател ми служи за пример и мотивация. Не знам точно какво да очаквам, тъй като преподавам за първа година и нямам поставени цели за сега. Единствените очаквания, които имам в момента са да видя как децата стигат до 12-ти клас. 

Какви позитивни качества виждате в учениците от това училище и какви препоръки бихте им дали? 

Всички деца са много позитивни, което е доста завидно и като ги наблюдавам ми става доста радостно. За препоръки бих казал да наблегнат повече на домашната работа, защото науките, които изучават биха им помогнали в ежедневието. Всички деца се справят доста добре, но специално за деветокласниците бих казал да наблегнат повече на дисциплината. 

Какъв е смисъла на работата като учител и какво различава добрия учител от останалите? 

Чувал съм много и различни гледни точки, специално за мен едната мотивация е социализирането. Все пак се запознавам с много нови хора. Друга мотивация за мен е, че виждам как едни деца израстват и стават след време личности. Да си учител е едно самопризнание. На мен ми е забавно да се социализирам с децата, харесва ми да съм учител и бих казал, че се гордея с това, а за разликата между “добрия” и “лошия” учител… Всъщност бих казла, че няма лоша и добра реклама, а има просто реклама, просто за лошата се разбира доста по-лесно. “Лош учител” би бил този, който се изразява със злоба към децата или се стреми в някаква друга посока, а “добър учител” е този, който се интересува от интересите на своите ученици и колеги. 

Като нов в учителската професия, отговарят ли предишните ви представи за работата? 

Това е много интересен въпрос. Всъщност първите ми мечти бяха за IT фирма или някаква голяма агенция свързана с програмисти, но след като влязох като преподавател в училище и видях колко е спокойно и приятно за робота очакванията ми се промениха много. Промени се възгледа ми за учителската професия и за живота като цяло, защото виждам, че е по-приятно от една IT фирма, където всъщност е доста напрегнато и също една голяма скука, а докато стоиш пред дъската времето минава бързо, забавно и няма как да ти е скучно.  

Какво мислите за онлайн обучението и изпитвате ли трудности с преподаването по този начин?  

Бедствието, което ни сполетя е доста тежко и трагично. Лично не мога да излизам навън, което за мен е убийство, но всъщност отваря много врати. Мисля, че природата започна да се възстановява, а от страна на технологиите това се оказа един доста интересен етап. Сега си пролича на какво ниво е българското образование и това, което се вижда според мен е, че малко сме изостанали, а чрез тези онлайн уроци ще можем да се запознаем по-добре с технологиите, които за в бъдеще ще навлязат още повече в ежедневието ни и даже се носи слух, че всяка година ще се провеждат такъв тип уроци.  

Онлайн обучението ли предпочитате или обучението в класните стаи? Какви са плюсовете и минусите при двете обучения?  

Мисля, че е най-добре да се смесят двете обучения, защото понякога наистина се налага онлайн обучението, дали ще бъде заради изтърван материал поради отсъствие или просто нужда от допълнителна работа по материала. Разбира се бих наблегнал на преподаването в класната стая, защото мога да изпитам различни методи и самата среда е малко по-концентрирана. Основния недостатък на дигиталните среди е липсата на необходимата техника като хардуер, софтуер и разбира се логическата част. Все пак всеки ученик и учител трябва да бъде запознат със съответната дигитална среда, а предимството е, че може да се случва навсякъде и по всяко време.  

Остава ли ви повече свободно време откакто преподавател онлайн?  

За разлика от моите колеги ми остава доста повече свободно време. Понякога се опитвам да им помагам, до колкото мога и дори бих казал, че времето ми е празно. От друга гледна точка аз нямам и толкова часове, колкото някои от моите колеги.  

Какъв мислите, че е най-важния урок, на който трябва да научите вашите ученици?  

Не е един, но ако трябва да избера един, това ще е да намерят връзката между различните предмети. Да вземем математика и програмиране, тези две неща са взаимносвързани и много неща от математиката се прехвърлят в програмирането. Например трябва да знаем колко е голяма кеш-паметта, как да можем да преобразуваме килобайтове и байтове и др. Също е важно да могат да си го представят, да могат да погледнат една електрическа верига или един ключ не като механична връзка, а като нула и единица. Да могат да си опростят мисленето си, защото един компютър е направен от повечето предмети,  които се изучават в училище: физика, химия, математика, български, английски, всичко е вътре в този компютър.  

Какво мислите за връзката „ученик – учител“ и за връзката между учениците?  

Връзката между ученик и учител никога не трябва да преминава на „ти“ или някой учител да се свързва като приятел с някой ученик, колкото и старомодно да звучи, защото там вече има отношения и това може да доведе до грешна оценка или преценка и от двете страни. Разбира се, че не е забранено да се поддържат добри отношения стига да не се намесва личния живот. За отношението между учениците според мен, колкото повече се опознават, толкова по-добре. В нашето училище двама души делят един и същ лаптоп и понякога учениците дори не се познават и това не е добре според мен. Ще бъде много по-добре, ако се запознаят, защото така се изграждат много повече социални умения и в бъдеще тези им умения ще им помогнат много повече, когато отидат на работното място, защото там екипната работа и добрата връзка са от изключително значение. Хората да могат да разчитат един на друг, да се познават и да знаят кой какви умения има.  

Мислите ли, че в това училище биха се създали приятелства за цял живот?  

Категорично! Според мен трудно ще се забравят спомените, които ще се натрупат в това училище и всички ще останат доволни от преживяното тук и дълго ще се търсят. Надявам се в момента да няма някакви проблеми и например след 20 – 30 години да могат отново да се съберат и да се радват един на друг.  

Какво обичате да правите в свободното си време и кое е любимото Ви място за отдих?  

Обичам да се отдавам на хобитата си, които са изключително разнообразни и много и варират от запояване на платки до риболов. Повечето ми хобита са извън дома и не обичам да се задържам на едно място. За това тази карантина е много гадна за мен и при всяка възможност се възползвам от факта, че имам куче (смее се). Любимото ми място се намира малко след Бургаските солници, покрай морето и всъщност е един определен син бункер.  

Какво ще е първото нещо, което бихте попитали ваш ученик, ако го засечете някъде след 10 години?  

Освен очевидните въпроси, бих го попитал как върви живота му от професионална гледна точка, дали е успял да се реализира като програмист или изобщо в тази сфера, дали е доволен от знанията, които нашето училище му е предоставило и дали е намерил употребата им. От лична гледна точка бих задал повече въпроси като например дали има семейство. Основно дали е доволен от живота си.  

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище?  Какви са очакванията ви от работата в него? 

Работя повече от 25 години в сферата на образованието. Основно съм се зaнимавала с преподаване на информационни технологии, математика и програмиране, но също много обичам технологиите, които създават изкуство. Избрах да дойда в това училище, защото исках да подредя място за децата на Бургас, които обичат технологиите и искат да ги учат по най-правилния начин, за да могат успешно да се реализират в тази сфера. 

МАТЕМАТИКАТА Е ИЗКУСТВО

Новата среда

За госпожа Колева приспособяването към новите стандарти на обучение е било лесно. Тя може да борави с приложенията и макар да смята за достатъчни програмите, с които работим, тя би желала да пробва и други възможности, които, може би, ще помогнат на преподаването ѝ като цяло.

Как се справяме ние с новата система?

 Откъм дисциплина, госпожата е доволна, макар че понякога и тя се среща с различни пропуски в поведението, но тя ги намира за нормални и мисли, че с време те могат да бъдат изчистени.

За нас

Г-жа Колева е доволна от новата учебна програма и смята темпа, с който работим за добър и смята, че няма нужда от промяна. Според нея физическото присъствие на учениците има и добри, и лоши страни, но предвид обстоятелствата трябва да сме оптимисти и да извличаме само доброто от подобни ситуации – не само като учители, ученици, но и като хора.