ЕЗИЦИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Natural Language Generation (NLG)  е поддисциплина на Изкуствения интелект, която разпознава човешкия език в текстова форма и го превръща във форма, която позволява на компютърната система да обработва данните ефективно и точно. Например, той се използва за вземане на реални […]

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И ЗДРАВЕТО

Една от основните цели на приложенията за ИИ, свързани със здравето, е да анализират връзките между резултатите от изследванията и лечението на пациентите. Програмите за изкуствен интелект са разработени и се прилагат за цялостни диагностични процеси, разработване на лечение, разработване […]

ОПИТ, КРЕАТИВНОСТ И МЪДРОСТ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище? В образователната система съм повече от 30 години. За този период прогресът в подобряването на училищната база и навлизането на новите технологии в образованието се изрази единствено в смяната на черната дъска […]

НОВО НАЧАЛО В ГИМНАЗИЯТА

Защо избрахте да преподавате точно в това училище? Какви са очакванията ви за работата в него? Избрах, да преподавам в това училище, първо защото е тясно насочено със специалността, която съм завършила в университета. Прецених, че ако ще бъда учител, […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него?   Основно заради моята специалност и иновативните методи в тази гимназия. Аз се занимавам с компютри, а гимназията по компютърно програмиране и иновации е насочена точно […]

ИЗБИРАТ ЛИ МЛАДЕЖИТЕ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище и какви са очакванията Ви от работата в него?  Искам да започна с това, че първоначално аз не исках да бъда преподавател, но на един Хакатон се запознах с госпожа Тодорова, която […]

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Защо избрахте да преподавате точно в това училище?  Какви са очакванията ви от работата в него?  Работя повече от 25 години в сферата на образованието. Основно съм се зaнимавала с преподаване на информационни технологии, математика и програмиране, но също много обичам технологиите, които създават изкуство. Избрах да дойда в това училище, защото исках да подредя място за децата на Бургас, които обичат технологиите и искат да ги учат по най-правилния начин, за да могат успешно да се реализират в тази сфера. 

МАТЕМАТИКАТА Е ИЗКУСТВО

Новата среда За госпожа Колева приспособяването към новите стандарти на обучение е било лесно. Тя може да борави с приложенията и макар да смята за достатъчни програмите, с които работим, тя би желала да пробва и други възможности, които, може […]

ДРЕВНО ЗНАНИЕ КОДИРАНО В ИСТОРИЯТА

Новата среда Г-жа Иванова лесно се е приспособила към новия начин на преподаване онлайн. Според нея липсата на физическо присъствие се отразява зле на учениците, но смята, че онлайн обучението е добра алтернатива, но трябва да се прилага само в кризисни […]