Учениците, които седяха зад интересните презентации, които чухме на 26ти март и подготвиха презентациите и тестовете, които по-късно представиха по достъпен начин и оцениха са СТАНИСЛАВА АНДОНОВА, КОСТАДИН ТАЛИГАДЖИЕВ, КРИСТИАН МИЛАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ, ИЛИЯН ИЛИЕВ, СТОЯН КОЛЕВ, ДИМИТЪР КАЛЧЕВ, КРИСТИНА БОЛАШИКОВА, АФРА ЮСРЕФОВА, СВЕТЛАНА БОЯДЖИЕВА, МАРТИН АТАНАСОВ, ЕМИЛ РИБАРЕВ, ИВЕЛИН БЪЧВАРОВ. Аз, Ема Матева, отбелязвах всички събития, които се случваха през последните 3 дни.

Ние сме благодарни на всички ученици, които отделиха време, за да помогнат в организацията на това уникално мероприятие.