Доцент Николай Нетов, който е ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, презентира първата лекция на 26ти март, втория ден от хакатона „AI for City“. Той представи проекта, който разработват с Софийския университет за интелигентна система за градски трaнспорт.

Първо представи на всички нас реалния проблем- замърсяването на въздуха. Разказа за реалната опасност и причинителите. След това разгледахме различните фактори като масовото изполване на лични превозни средства и праховите частици отделящи се от по-старите превозни средства. Алтернативата на това е именно използването на активен транспорт. Естествено и този вариант има своите плюсове и минуси. Плюсовете са действително много: по-малко отделяне на прахови частици и по-малко замърсяване на въздуха, карането на колела и тротинетки води и до по-активен начин на живот при хората, а новите автобусите, които са по-добри за околната среда. Недостатъци на използването на активен транспорт са екологичните фактори, неудобна транспортна система, липса на подобаваща инфраструктура.

След като разбрахме проблема пристъпихме към разработката. Доцент Нетов разказа за алгоритмите, от които се нуждае програмата, за да работи. Създването на прогнозиращ модел за движението на стандартният градски транспорт и автомобилният трафик играе ключова роля заедно с наличието на актуална информация.

На нас ни беше много интересно да чуем презентацията на доц. Николай Нетов и да разберем за реалния пример и му благодарим за отделеното време и интересната лекция.