Пътищата за изграждане на специалисти в новите направления по изкуствен интелект могат да бъдат обобщени/виж схемата/

Преди три години Microsoft обяви и пусна няколко основни промени в съществуващатите пътеки за сертифициране на Azure. Това съобщение беше началото на модерната технологична ера. Промените в пътеките за сертифициране бяха направени, за да стартират сертифициране за Azure.

През 2020 г., с обявяването на нови Azure Services, Microsoft замени някои от новите сертификати за Azure, базирани на роли, и пусна новите, въз основа на обратната връзка, получена от изпитните. Въпреки това сертификатът AZ 900 все още е входна точка за всяко друго сертифициране на Azure. Нека да преминем през този път за обучение на Azure, за да получим най-новите актуализации на Azure Certifications.
В действителност тази входна точка за сертифициране и натрупване на знания в областта е Azure Fundamentals.

Ако искаме да се запознаем с по-подробната схема за развитие можем да погледнем поне в часта AZ, AI r DP.