С AI Builder е възможност да иградите вашето решение, чрез автоматизиране на процесите и прогнозиране на резултатите. С помощта на AI Builder можете бързо да внесете AI във вашите приложения, които се свързват с вашите данни, които се съхраняват в различни източници на данни в облак, като SharePoint, OneDrive или Azure.

Моделите на AI, които създавате в AI Builder, могат да помогнат за осигуряване на интелигентност за подобряване на вашия бизнес. AI Builder опростява създаването на изкуствен интелект, като дава на хората с всякакви технически умения способността да добавят възможности за изкуствен интелект към своите приложения и потоци, без да пишат код. AI Builder предлага и предварително изградени AI модели, където не е необходимо да събирате данни, за да изградите и обучите модела. Можете да започнете да използвате интелигентността веднага.

Какво можете да направите с AI Builder:
Можете да използвате AI Builder, за да създадете персонализирани AI модели, които отговарят на нуждите на вашето решение, или можете да избирате от селекция от предварително изградени модели. След това можете да използвате AI от тези модели във вашите приложения и работни потоци.

Например с AI Builder можете:

Анализирайте текста за класификация, ключови фрази, език и настроение.

Предскажете дали нещо ще се случи.

Обработвайте информацията за визитната картичка.

Обработвайте текст от изображения.

Четете и запазвайте информация от стандартни документи.

Разпознава и брои елементи в изображения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *