Приключи регистрацията на отборите за хакатона AI for City, предстои поставянето на задачите и интензивана работа през следващите два дни. Ще припомним на участниците, че днес 25 март 2021 от 17:30 часа ще се състои официалното обявяване на старта на хакатона AI for City. Лидерите на отборите са получили уведомително писмо с програмата и данни за достъп до събитието.
Целта на хакатона е да бъдат предложени решения използващи изкуствен интелект за развитие на градската среда в помощ на хората. Всички участници ще могат да слушат лекциите и да участват в обученията на 26 март 2021 от 9:30 до 16:00 часа.
В детайли задачата се състои от няколко важни компонента:

  • Предложете алгоритъм за събране и обрабване на данни, като изберете алгоритъм и/или код за машинно обучение към тях;
  • Вашето предложение трябва да има модел за обработка и алгоритъм за вземане на решения към данните, който предстои да се обработват и ги превръща в действащи прогнози;
  • Предложете дизайн на приложението и визията за крайните потребители.

Когато мислим за бъдещите градове, си представяме летящи коли и роботи, които продават кафе, когато тръгваме на работа, като във фантастичен филм. Но предстоящата технология, особено изкуственият интелект, има реален потенциал да повлияе дълбоко и фундаментално на формата на нашите градове. AI в основата си се задвижва от алгоритми. От опростената перспектива на процеса, данните се събират с модели, които позволяват последващ анализ. AI може да се разбира като разработване на машини за вземане на решения и позволява да се изпълняват задачи, които традиционно изискват човешки интелект като разпознаване на реч, вземане на решения, езикови преводи и т.н.

Отборите се състоят от четирима участници разпределени да изпълняват определени роли. Успех момчета и момичета мечтайте за бъдещите градове. Учете технологии свързан с вдъхновение!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *