Доц. Нетов е член е на Борда на директорите на Сдружението на завършилите Стопанския факултет, което е най-голямото и най-старото алумни сдружение в страната с над 7 000 активни членове.

През 2014 г. доц. Нетов получи годишната награда за инициирания и ръководен от него проект „Кариера в ИТ“, като най-добър за 2013 г. проект, реализиращ сътрудничество между бизнеса и НПО.

През 2015 г. ръководеният от доц. Нетов проект “Кариера в ИТ” получи отличие в категория “Инвеститор в знанието” по време на тринадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *