Между 13.00 и 14.00 часа на 26ти март ще се представи презентация, която ще е за Machine learning или как “Машините се самообучават”. Тя ще бъде изнесена от Илиян Илиев, Димитър Калчев и Стоян Колев.

Резултат с изображение за „machine learning“

Machine learning е дисциплина, която изучава алгоритмите и математическите модели, използвани от компютърни системи за постепенно подобряване на тяхната ефективност при решаване на определени задачи.

Момчетата са подготвили интересна презентация, придружена с примери и задачи. В нея ще видите много информация за Data analysis и ботове.


Machine learning може да помогне на Бургас в различни сфери, например в риболова. Чрез него може да се направи, така че да се следят пасажите и улова на риба в бургаския бряг.


Няколко думи за момчетата:

Илиян Илиев, 10А клас

Интересувам се от сферата на програмирането и най-вече back-end development. Като друг интерес мога да определя работата с микроконтролери като Arduino. Проявявам интерес и към IoT.

Димитър Калчев, 10А клас

Интересувам се от програмиране като backend developer. Имам интерес към Arduino и IoT. 

Стоян Колев, 10А клас

Силно заинтересован съм от сферата на компютърните мрежи и киберсигурността или по-конкретно – wireless и web security. Проявявам интереси и към криптографията, cloud computing-a и донякъде към микроконтролерите. 


Ние всички сме благодарни и поздравяваме Илиян, Стоян и Димитър за положения труд. Продължавайте все така!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *