Децата ще бъдат съвременици на дигиталната революция в нашия свят и трябва повече от всички останали да разбират и познават не само технологиите, но и да имат представа какхората ще управляват света в близкото бъдеще. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и фирмите партньори, както и университетите в града по егидата на Община Бургас ще организират хакатон на тема Изкуствен интелект за града /AI for City, посветен на новите тенденции в технологичното развитие разгръщащо хоризонтите в бъдещето.

Може да не ви се наложи да разбирате как работи двигателят на автомобил или как работи компютърът, за да го използвате, но Изкуствения интелект/AI/ е различен. Това е така, защото AI не е продукт, а възможносдти. Това означава, че е избор на данни, модели, методи, софтуер, езици за кодиране, услуги и е огромен, многоаспектен и следователно процесът на вземане на решения за справяне с различни видове проблеми с AI може да бъде сложен. Тези, които желаят да работят с AI или да го внедрят, трябва да осъзнават и да имат основното разбиране за основата и част от механизмите.

Не можете да контролирате това, което не разбирате. Ако не разбирате AI и не сте в състояние да го контролирате, най-вероятно ще ви бъде направен AI от някой друг. А това не е за предпочитане особенно, ако вие самите имате желание да се занимавате с технологии и да развивате кариерата си в тази посока.

До края на този хакатон AI for CITY ще можете да анализирате проблеми и дали те са разрешими с AI, да избирате модели за превръщане на данните в действащи прогнози. Вашите лектори ще ви помогнат с някои бързи и лесни онлайн демонстрации, за да усетите възможностите за конструиране и анализ на данните. Ролята, която обработва тази информация е Data and Machine Learning Designer. Ще продължите с изграждане на вашето решение на база събраните и обработени данни, като приложите код за машинно обучение към тях. Това е другата роля в този проект и с това ще се занимава Deep learning Designer. Тези дейности са свързани с избор на математически модели, могат да използват невронна мрежа, за да бъде създаден модел на базата на събрани от наблюдения данни. AI трябва да има модел за обработка и алгоритъм за вземане на решения към данните, който предстои да се обработват. В процеса на проектиране е необходимо да имате в екипа си и пратньор, който ще се погрижи за дизайна на приложението и ще изгради визията за краайните потребители – Application Designer.

За да сте сигурни, че всички са включени – независимо от техническата компетентност – ще използвате Excel, за да ви помогне да придобиете разбиране за „механиката“ на машинното обучение – „двигателя“ на AI. Също така ще работите с Python, който се превръща в „задължителен“ инструмент за Data Science. Python е лесен и бърз за учене и 0-30 реда Python код могат да реализират повечето идеи за машинно обучение. Той има много библиотеки за изкуствен интелект и обработка на данни. Учениците ще изпълняват определени роли в екипите и ще участват във фокусирани обучения по теми.

Всичко това ще Ви се случи на 26-27 март 2021 онлайн, ако се регистрирате и решите да участвате в хакатона AI for CITY.

Нашите партньори в събитието са Община Бургас, Scale Focus, TechnoLogica и очакваме още съмишеници в процеса на подготовка.
Имайте в пред вид, че възрастовата група, която може да се включи е 12 до 18 години и отборът Ви трябва да се състои от 2 до 4 ученици. Срокът за регистрация е до 24 март 2021, не пропускайте да участвате в това вълнуващо събитие!
Можете да се запознаете с подробности на http://codingburgas.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *