Една от трите презентации, които ще можем да чуем на 19ти февруари, ще ни разкаже малко повече за Machine learning.

Резултат с изображение за „machine learning“

Machine learning е дисциплина, която изучава алгоритмите и математическите модели, използвани от компютърни системи за постепенно подобряване на тяхната ефективност при решаване на определена задача.

Момчетата са подготвили интересна презентация придружена с примери и задачи. В нея ще видите много информация за Data analysis и ботове.


Няколко думи за момчетата:

Илиян Илиев, 10А клас

Интересувам се от сферата на програмирането и най-вече back-end development. Като друг интерес мога да определя работата с микроконтролери като Arduino. Проявявам интерес и към IoT.

Димитър Калчев, 10А клас

Интересувам се от програмиране като backend developer. Имам интерес към Arduino и IoT. 

Стоян Колев, 10А клас

Силно заинтересован съм от сферата на компютърните мрежи и киберсигурността или по-конкретно – wireless и web security. Проявявам интереси и към криптографията, cloud computing-a и донякъде към микроконтролерите. 


Ние всички сме благодарни и поздравяваме Илиян, Стоян и Димитър за положения труд. Продължавайте все така!