Една от основните цели на приложенията за ИИ, свързани със здравето, е да анализират връзките между резултатите от изследванията и лечението на пациентите. Програмите за изкуствен интелект са разработени и се прилагат за цялостни диагностични процеси, разработване на лечение, разработване на лекарства, персонализирани лекарства и наблюдение и грижи за пациентите (PwC, 2019).

Медицинският свят все повече използва ИИ и Интернет на медицинските неща (IoMT) за подпомагане на гражданите чрез приложения за здравето на потребителите, налични днес. Такива медицински приложения са чудесен източник на насърчение и подкрепа за хората да развиват и следват здравословен начин на живот. С проактивното управление на здравето, технологията е помага на човека да наблюдава собственото си здраве и цялостно благосъстояние.

Освен това, напредъкът в AI е увеличава степента на правилна диагностика и безпроблемно прилагане на възможности за лечение. Това е доведе до по-добро разбиране на проблемите на пациентите от лекарите и увеличи качеството на обратна връзка, насоките и консултирането по други потенциално свързани медицински проблеми.

Включването на базирани на ИИ технологии в медицинския свят подобри услугите, като се има предвид фактът, че здравният сектор генерира големи количества данни, които при обработка водят до навременни и подходящи решения, които лекарите могат да вземат. Тази технология е известна като прогнозен анализ и често се използва за подпомагане на вземането на клинични решения, основано на данни. AI използва разпознаване на модели, за да идентифицира рисковите модели при пациентите или тези, които имат предразположение към определени заболявания.