Natural Language Generation (NLG)  е поддисциплина на Изкуствения интелект, която разпознава човешкия език в текстова форма и го превръща във форма, която позволява на компютърната система да обработва данните ефективно и точно. Например, той се използва за вземане на реални данни и генериране на отчети за обобщени данни за пазара. Той може да се използва и за генериране на кратки изречения текст в интерактивни разговори (чат робот), които дори могат да бъдат прочетени от система за преобразуване на текст в реч.

Друго важно използване на NLG е класификацията на текста. Това се използва специално за контрол на спама. Няколко доставчици на електронна поща използват подобни NLG-базирани услуги, за да анализират съдържанието на имейлите, за да разберат дали пощата е истинска или фалшива.

NLG може да ни помогне да направим следното:

  • Търсене на данни, сравняване или обобщение на таблици
  • Анализиране на диаграми, показатели или карти
  • Разработване на периодични отчети за състоянието

Примери за технологии, които всеки един от нас може да използва в ежедневието си:

Speech recognition 

Разпознаването на реч е технология, при която системите улавят естествените разговори с човек, анализират споменатите данни и преобразуват същите, когато е необходимо, в инструкции за изпълнение на дадените задачи. Използва се в интерактивни системи с гласов отговор и мобилни приложения. Например, почти всички смартфони имат вградената способност да преобразуват речта в текст. Технологията за разпознаване на речта се използва и в медицинския свят, отбраната, автоматизацията на дома, игрите и дори в общата роботика (Lifewire, 2019).

Има обаче моменти, когато разпознаването на речта не работи както трябва. Това се случва в моменти, когато различни хора произнасят една и съща дума по съвсем различен начин или изобщо акцентират, въпреки че системите стават все по-опитни в изучаването на такива разлики. Друг сценарий, при който софтуерът може да не сработи, е когато има много фонов шум. Освен ако не се използват качествени микрофони за шумопоглъщане.

Immersive Reader

Четеца е много полезно приложение, което да се използва заедно с приложенията Officed 365, за да се подобри четливостта на документите. Можете да промените и адаптирате документа, за да се съсредоточите върху вашите нужди и да подобрите четенето си. Това включва промяна на размера и стила на шрифта, промяна на цвета на фона на документа и промяна на разстоянието между думите и изреченията. Immersive Reader включва преобразуване на текст в реч за четене на глас на документите. Можете да персонализирате използвания глас и скоростта на възпроизвеждане. Можете също така да подчертаете текущата дума, за да акцентирате. Приложението също така предоставя помощ за четене на различни езици, като идентифицира съществителни, глаголи и прилагателни в изреченията и предоставя речникова поддръжка за дефиниции. Той е достъпен и полезен за всички възрасти и способности.