Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, която е част от голямото европейско семейство на училищата посланици на Европейския съюз ще се стреми да отразява обективно събитията, свързани с разпространението на Covid-19 не само в Европа, но и по целия свят. Младшите посланици на ПГКПИ, както и всички останали гимназисти, са млади хора с активна гражданска позиция, които ще споделят на страницата на ученическия блог своите мисли, страхове и надежди за съдбата на света по време и след пандемията.

В допълнение към законодателните мерки срещу разпространението на пандемията и за преодоляване на икономическите и социални последствия от нея, които Европейският парламент приема активно, искаме да играем роля и за популяризиране на положителни истории за сила и солидарност в цяла Европа. За тази цел ще поставяме в центъра на вниманието европейци, които дават своя принос, за да спрат разпространението на вируса и да подкрепят другите по време на пандемията. Ще използваме кампанията #ЕвропаСрещуCOVID19, за да представим тези портрети.

Целта на кампанията Европа срещу COVID-19 е да информира гражданите за действията, предприети от Европейския съюз в отговор на кризата, да покаже важността на единството и солидарността на всички нива, да популяризира послания към гражданите, свързани с пандемията (останете си вкъщи, мийте си ръцете и т.н.) и да спомага за борба с дезинформацията по темата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *