1. Защо избрахте да преподавате точно в това училище? Какви са очакванията ви за работата в него?

Избрах, да преподавам в това училище, първо защото е тясно насочено със специалността, която съм завършила в университета. Прецених, че ако ще бъда учител, ще бъда учител точно в ПГКПИ. Реших, че  стартирайки като учител ще ми бъде интересно да започна в ново училище, което също започва заедно с мен. Приех  го като ново предизвикателство. Очаквам училището да се развие още по- добре за напред и все повече деца да проявяват интерес към него. Надявам се да продължа да съм част от екипа, за да мога да се радвам на успехите му.

  • Какви позитивни качества виждате в учениците в това училище и какви препоръки бихте им дали?

 Абсолютно всяко едно дете в това училище е любопитно. Всички са изключително позитивни, лъчезарни, енергични и смея да кажа, че влизайки в класната стая, дори и без настроение, вие – учениците, успявате да върнете моята усмивка. Препоръките ми са,да бъдат постоянни и упорити. Учениците наистина разполагат с огромна възможност и не трябва да я изпускат.

  • Какъв е смисълът на работата на учителя и с какво различава добиря учител?

Един учител, преди всичко трябва да събуди интереса и ентусиазма в децата. Трябва да покаже, че без значение какъв е предмета му, може да бъде погледнат и от друга гледна точка, а не само като задължение, при което трябва да седнем и да си напише домашното. Учителят трябва да насочи децата в една посока, в която те да искат да научават още и още. Между ученици и учител трябва да има добра комуникация и уважение. Само така, би се получил двустранен процес.

  • Като нови в учителската професия, отговарят ли предишните ви представи  за работата със това което всъщност се случва?

Лично за себе си, смятах, че всеки учителят трябва да създаде силна връзка със своите ученици и именно за това, навлизайки в тази професия, си го поставих за цел и смея да кажа, че ми се получи. Разбира се, има и неща, които със сигурност не предполагах, че един учител трябва да прави, но като изключим тях със сигурност представите ми отговарят на случващото се.

  • Какво мислите за онлайн обучението и изпитвате ли трудности с преподаването по този начин?  Пречките ми се свеждат до това, че аз не виждам хората срещу мен. Не мога да видя погледите им. Не мога да разбера дали те наистина разбират това, което им преподавам. Живият контакт е изключително важен.
  • Онлайн обучението ли предпочитате или обучението в класните стаи? Какви са плюсовете и минусите на двете форми на обучение?

 Аз лично предпочитам обучението в класната стая, защото така се изгражда по- силната връзка, за която по – рано споменах.  Но и онлайн обучението също си има свой плюс и той е, че където и да се намираме, при наличието на толкова добре разработени технологии може да се провежда урок навсякъде, стига да имаме желанието. С помощта на технологиите, ние можем по всяко едно време, стига да сме свободни, да ви помогнем с даден проблем, свързан с учебния процес.

  • Остава ли ви повече свободно време , откакто преподавате онлайн?

Лично на мен, не. Защото за да можем да задържим вашият интерес пред компютрите, на нас учителите ни отнема време, да измислим по-атрактивни и интересни начини за обучение. Трябва да бъдем по-креативни и гъвкави.

  • Какъв мислите, че е най- важният урок, на който трябва да научите вашите ученици?

Най- важният урок е да следват мечтите си. Да бъдат постоянни и никога да не се отказват, без значение какви трудности ще срещнат. Също, да се научат от сега, да бъдат отговорни, за да им бъде по- лесно за напред.

  • Мислите ли, че в това училище биха се създали приятелства за цял живот?

Аз не го мисля. Аз съм убедена, че в това училище вече има приятелства за цял живот. Някой ден, когато вие окончателно напуснете сградата на ПГКПИ, всеки един от вас ще има възможността да се обърне към някого от випуска и ще знае, че може да разчита на този човек при нужда.

  • Какво обичате да правите в свободното си време и кое е любимото ви място за отдих?

Мисля, че не е тайна, че моето хоби са компютърни игри. Изключително ми е интересна темата за хардуера. Обичам да слушам музика. Обичам да си почивам в къщи, но много обичам и да пътувам, когато имам възможност.

  • Какво ще е първото нещо, което бихте попитали ваш ученик, ако го засечете някъде след 10 години? „Как си?“, защото ако един човек е добре, всичко е добре.