Новата среда

Г-жа Гълъбова като учител, работещ вече втора година в ПГКПИ, не намира особени затруднения относно приспособяването към новата онлайн среда за обучение. Нейните затруднения идват от липсата на социални контакти, независимо дали с други учители, ученици или приятели.

Как може да се подобри онлайн обучението?

В работата си г-жа Гълъбова намира за важни и много полезни новите дигитални ресурси. Госпожата би предпочела да се въведе ново приложение към нашия образователен процес, което да заличи липсата на комуникация между учениците, защото според нея точно тази комуникация е от изключително значение, за да бъде новия материал по-лесен за възприемане и да направи часа една идея по-развлекателен.

За нас

Г-жа Гълъбова смята, че темпът за преподаване на новия материал е добър и не мисли, че ще се наложи удължаване на учебната година и в юли месец.