Новата среда

За госпожа Колева приспособяването към новите стандарти на обучение е било лесно. Тя може да борави с приложенията и макар да смята за достатъчни програмите, с които работим, тя би желала да пробва и други възможности, които, може би, ще помогнат на преподаването ѝ като цяло.

Как се справяме ние с новата система?

 Откъм дисциплина, госпожата е доволна, макар че понякога и тя се среща с различни пропуски в поведението, но тя ги намира за нормални и мисли, че с време те могат да бъдат изчистени.

За нас

Г-жа Колева е доволна от новата учебна програма и смята темпа, с който работим за добър и смята, че няма нужда от промяна. Според нея физическото присъствие на учениците има и добри, и лоши страни, но предвид обстоятелствата трябва да сме оптимисти и да извличаме само доброто от подобни ситуации – не само като учители, ученици, но и като хора.