Новата среда

Г-жа Кандарова лесно се е приспособила към новата среда. Администрацията на ПГКПИ се е погрижила да положи необходимите усилия всички учители да бъдат запознати с новите приложения.

Госпожа Кандарова, както и много други преподаватели, усещат липсата на личен контакт и физическа комуникация, но въпреки това тя намира онлайн обучението като една добра алтернатива предвид сегашните обстоятелства.

Относно нашето училище

Според г-жа Кандарова времето, отделено за предметите, които тя преподава е достатъчно.

Тя би искала всички ученици да бъдат една идея по-отговорни.