Новата среда

Г-жа Иванова лесно се е приспособила към новия начин на преподаване онлайн. Според нея липсата на физическо присъствие се отразява зле на учениците, но смята, че онлайн обучението е добра алтернатива, но трябва да се прилага само в кризисни ситуации.

Как може да се подобри онлайн обучението?

Връзката учител-ученик може да се подобри според г-жа Иванова чрез камери, защото наблюдението над учениците е важно за часа.

За нас

Специално по история и география госпожата мисли, че часовете са достатъчно и ще има време да преподаде учебния материал. Г-жа Иванова не намира за необходимо юли да се учи, тъй като това ще е много натоварващо психически, както за учителите, така и за учениците. А натоварването само по себе си ще доведе до неприятни ситуации.