Защо станахте психолог?

Всеки се насочва към нещо от малък. За мен от ранна възраст беше много интересна медицината. В последствие обаче, докато бях в гимназията, психологията ми направи силно впечатление и се насочих към нея. Всъщност училището е трамплинът, който ме насочи към психологията.

Какво мислите за онлайн обучението?

Положително настроена съм към онлайн обучението. То е една възможност за учене и общуване в нов вид среда. За жалост то ни кара да се чувстваме по-изолирани физически и според мен е по-добро за индивидуална работа, понеже няма как да се следят 100 ученици по едно и също време. Голям плюс е, че е добре структурирано и подредено.

Как може да се подобри?

По организационен план всичко е ясно и добре структуирано, ясна е програмата с часовете и домашните работи. Това е важно, защото ни кара да се чувстваме по-подредени. Подобрения можем по-скоро да видим чисто в технологиите, които използваме, като например по-добра интернет връзка.

Защо избрахте нашата гимназия?

Избрах тази гимназия, защото напоследък тази сфера е изключително актуална и е сравнително нова като професия. Освен това се развива много динамично в сравнение с останалия спектър от професии. Беше ми много любопитно колко различно ще е ПГКПИ от другите училища.