One Reply to “Tech Bears”

  1. Много добре сте се справили и със сглобяването и свързването на сензора, и със сайта който визуализира данните! Вижда се колко работа сте свършили по кода – специални поздравления на Димитър Калчев за всичките 47 комита в github в работата по кода! Забелязва се и че кода е добре коментиран и подреден!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *