One comment

  1. Добро използване на графики в сайта и връзка с Arduino сензори! Графиките за посока на вятър и валежи са статични/random, но да приемем, че с други сензори няма да бъдат 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *