Участниците в работилницата за електронни картички работят на Photoshop и на SolidWorks. Работят 15 ученици, които са с различен опит в използването на програмите.

Учениците, които работят с Photoshop, правят картички, които рисуват, пишат текста им и обработват снимки.

Хората, работещи със SolidWorks, правят 3D модели на коледна украса и формички и купички за сладки. SolidWorks е програма за правене на модели на елементи.