В танцовият състав имаше повече от 15 осмокласници и деветокласници, които имаха синхрон и добра танцова хореография.
Артистичното им изпълнение съдържа коледно-съвременни танци.
Господин Ангелов е много доволен от тяхното държание и изпълнение на неговите указания.
Танците бяха изпълнени с коледно настроение. Всички много се постараха, за да създадат добро впечатление у всички гледащи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *